Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PARADAJZ

0,75 (7,5 ml na 100 m2)

Tretman kada se pojave prve jedinke

BRESKVA

0,15 %

Tretman kada dođe do pojave prvih pokretnih formi („lutalica“)

JABUKA

0,15 %

Tretman na početku formiranja kolonija. Pojava pokretnih formi, odnosno početak migracije sa drveta na zelene delove biljke

KRUŠKA

0,15 % (15 ml u 10 l vode na 100 m2)

Tretiranje u vreme pojave prvih larvenih stadijuma štetočine (L1 i L2)

SPEKTAR DELOVANJA
suzbijanje kruškine buve 
(Psylla pyri) u zasadu kruške, u jabuci, za
suzbijanje krvave vaši 
(Eriosoma lanigerum), u zasadu breskve za suzbijanje
dudove štitaste vaši 
(Diaspis pentagona), u usevu paradajza za suzbijanje
bele leptiraste vaši 
(Trialeurodes vaporariorum).

PREPORUKE I NAPOMENE:
zbog jedinstvenih osobina (dvosmerne sistemičnosti), Movento pruža
dugotrajnu zaštitu useva. Zavisno od vremena primene i pritiska štetočine
ovaj vremenski period zaštite traje od 7-28 dana. Movento je odličan izbor
za suzbijanje skrivenih i teško dostupnih štetočina. U voćarstvu se može
primetiti delovanje na štetne grinje, kao prateći učinak. Ne treba ga mešati
sa fungicidima na bazi kaptana. Movento je bezbedan za korisne insekte.
Izmerenu količinu preparata Movento uz mešanje uliti u rezervoar prskalice
koji je do polovine napunjen vodom.