Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

POVRĆE (krastavac , paradajz, paprika, tikvice, jagoda, dinja, lubenica, pasulj, zelena salata, karfiol, luk…)

2, 0 – 3,0 (250-300 cm3 na 100 l vode)

Tokom vegetacije

VINOVA LOZA

2, 0 – 3,0 (250-300 cm3 na 100 l vode)

Tokom vegetacije

KROMPIR

2, 0 – 3,0 (250-300 cm3 na 100 l vode)

Tokom vegetacije

PREPORUKE I NAPOMENE:
Micobiol nema direktan uticaj na patogene, a ne postoji ni genetska modifikacija u biljkama . Biljni receptori se nalaze u membrani i mogu da prepoznaju određene molekule koji pripadaju patogenu, koji kroz stome (ćelije bez zaštite) prodiru u biljke.
Specifični betaglukani koje sadržani Micobiol su polisahararidi d-glukoze
monomera povezane glukozidinim vezama. Betaglukans su veoma
raznolika grupa molekula sa drugačijm molekularnim težinama, nivoima rastvorljivosti, viskoznosti, ili tri-dimenzionalnom konfiguracijom. Oni su
prisutni u biljkama celuloze, žitarica, kvasaca (Saccharomices cerevisiae)
i u ćelijama nekih patogena kao što su gljivice ili Oomicete .
Primena Micobiol u biljci, aktivira nekoliko molekularnih i fizioloških stimulacija unutar ćelije. Kada biljni receptori prepoznaju Micobiol, potrebno je samo nekoliko minuta za aktiviranje procesa samoodbrane dinamičnom kaskadom, proizvodeći povećanje intra – celularnog kalcijuma, aktiviranje MAPK proteina koji će da fosforilišu ključne proteine i aktivirati specifične transkriptore da regulišu aktivaciju gena samoodbrane.
Biljke tretirane preventivno ovim proizvodom aktiviraju mehanizme odbrane ranije i pre nego što se stvore uslovi za infekciju patogena, pokazuju brže i efikasniji odgovor biljaka protiv patogen.
Micobiol nema direktan uticaj na patogena i ne postoji translokacija u biljci bilo kog aktivnog sastojka sadržanog u formulaciji preparata – fitovakcine. Specifični receptori koji se nalaze u membranama biljaka prepoznaju Micobiol supstance i aktiviraju biohemijske i genetske odgovore na oba načina: lokalno i sistemično.
Delovanje Micobiol je tehnološki potvrđeno u zvaničnoj laboratoriji primenom K – PCR protokola (kvantitativna Polimerase Chain Reaction), odnosno merenjem ekspresije gena markera u signalizaciji puteva otpora i odbrane ćelije..
Može se mešati sa drugim đubrivima. Može se mešati sa standardnim pesticidima. Ne sme se mešati sa proizvodima sa jakom kiselom ili alkalnom reakcijom.
Micobiol je netoksičan, nema ostataka, potpuno bio-razgradivi i ne utiče na ostalu faunu i floru. Micobiol je veoma korisno sredstvo za sprovođenje integrisanog upravljanja procesima zaštite bilja (IPM) jer omogućava smanjenje hemijskih pesticida, i tako doprinosi održivoj i zdravijoj poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno proizvodima.
Najbolja efekat za useve se postiže kada se korisni ceo fitovacuna® program tokom ciklusa proizvodnje u cilju da biljke imaju imuni sistem uvek aktivan. Preporučljivo je da se sa tretmanima počne preventivno, primenom 2-3 puta svakih 7-10 dana pre pojave prvih simptoma infekcije patogena. U ovom slučaju biljka aktivira sopstveni odbrambeni mehanizam te preventivno odlaže simptome bolesti i smanjuje agresivnost patogena.
Ako se infekcija širi i patogen uzrokuje štetu na biljnim organima i ako su uslovi sredine povoljni za razvoj bolesti, preporučljivo je korišćenje specifičnog tj. namenskog fungicida, a zatim treba nastaviti sa programom fitovakcine preparatom Micobiol što može dovesti do optimiziranja ili smanjenja upotrebe hemijskih pesticida

MEHANIZAM DELOVANJA:

snaži biljku kroz jačanje otpornosti u procesima protiv nepovoljnog efekta biotičkog stresa u vezi sa infekcijama patogena iz klase Oomycete.
Smanjujući agresivnost patogena, povećava snagu biljke i poboljšava parametare kvaliteta
plodova voća i povrća, kao i prinos.