Problemi koje možete rešiti

  • Biljne vaši

    aphididae image

 

 

KRASTAVAC U POLJU

U usevu krastavca u polju se primenjuje za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) tretiranjem na početku formiranja kolonija vašiju.
  • Količina primene: 1,25 l/ha
  • Utrošak vode: 300-600 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
  • Karenca: 14 dana za krastavac