Nejonizujući okvašivač u obliku koncentrovanog rastvora, koji se koristi u kombinaciji sa insekticidima.|

Delovanje
MEGATRON 90 je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini. Prednosti korišćenja okvašivača MEGATRON 90:

· značajno bolja pokrivenost biljke prilikom tretmana
· efikasnije suzbijanje korova, bolesti i štetočina
· onemogućava padanje rastvora sa biljaka
· pojačava vezivanje preparata za biljnu površinu
· sprečava spiranje kišom

Primena
MEGATRON 90 se koristi u koncentraciji primene 0,1% (10 ml u 10 l vode).

Utrošak vode: u skladu sa herbicidima sa kojima se koristi.
Vreme primene: određeno je vremenom primene herbicida sa kojim se koristi.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: u skladu sa herbicidima sa kojima se koristi.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene herbicida sa kojim se koristi

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa svim sulfonilurea herbicidima kojima je neophodan okvašivač i prati ograničenja vezana za preparat sa kojim se primenjuje

Aktivna materija

Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje

1 l