Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

MALINA

0,6 – 0,8 (6-8 ml na 100 m²)

Protiv sive truleži tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja plodova i početkom zrenja (faze 65 – 87 BBCH skale) Tretiranje u vreme intenzivnog porasta izbojaka, do poč. cvetanja i neposredno posle berbe (faze 19 – 87 BBCH skale)

JAGODA

0,8 (8 ml na 100 m²)

Tretiranje biljaka jagode protiv sive truleži od fenofaze cvetanja, tokom precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 55 – 89) Tretirati protiv lisne pegavosti po potrebi, tokom vegetacije (BBCH 15 – 89)

DELOVANJE:

Specifičan način delovanja dolazi kao posledica kombinacije dve različite fungicidne
materije. Nova supstanca
 Fluopiram pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) blokirajući na taj način disanje, tj. proizvodnju energije u ćelijama gljiva na koje deluje. Aktivna materija Trifloksistrobin, pripada grupi strobilurina, ometa transport elektrona u mitohondrijama ćelija patogena i nepovoljno deluje na proces disanja.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača sive truleži (
Botrytis cinerea), kao i prouzrokovača sušenja izdanaka (Didymella applanata) maline.

PREPORUKE I NAPOMENE:
sredstvo se primenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima uz upotrebu 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2). Priprema sredstva za primenu:
1. Pre otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti; 2. Napuniti rezervoar uređaja za primenu pesticida sa polovinom potrebne količine čiste vode uz uključenje mešača ili ručno mešati rastvor; 3. Uliti u rezervoar potrebnu količinu sredstva; 4. Dopuniti rezervoar za primenu pesticida preostalom količinom potrebne vode.
Mešanje rastvora mora biti omogućeno za vreme pripreme rastvora i celog postupka primene. Pripremljen rastvor potrebno je odmah utrošiti. Primena sredstva iz vazduhoplova nije dozvoljena. Tretiranje se ne sme izvoditi po vetrovitom vremenu.