NAČIN DELOVANJA:
Preparat Luna Sensation sadrži dve aktivne materije sistemičnog delovanja. Fluopiram pripada inhibitorima enzima sukcinat- dehidrogenaze (SDHI) i deluje tako što blokira disanje i proizvodnju energije u ćelijama patogenih gljiva.

Trifloksistrobin, aktivna materija iz grupe strobilurina, ometa transport elektrona u mitohondrijama ćelija patogena i nepovoljno deluje na disanje. Odlikuje se protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Luna Sensation se koristi u zasadu:

1) maline za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2), tretiranjem zasada tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja plodova i početkom zrenja (faze 65 – 87 BBCH skale), kao i za suzbijanje sušenja lastara (Didymella applanata) u količini primene 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2) u vreme intenzivnog porasta izbojaka, do početka cvetanja i neposredno posle berbe (faze 19 – 87 BBCH skale).

2) jagode za suzbijanje prouzorkovača lisne pegavosti (Mycosphaerella fragarie) tokom vegetacije, po potrebi (fenofaze 15 – 89 BBCH skale), kao i sive truleži (Botrytis cinerea) od fenofaze cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 55 – 89). Količina primene je 0,8 l/ha (8 ml / 100 m2).

Utrošak vode: 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta, na istoj površini.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
jagoda – 3 dana i malina – 7 dana.
RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata):
24 časa.