Sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

SALATA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače salate (Bremia lactucae), u količini 160-190 ml/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: preventivno tretiranje do 7 dana posle rasađivanja.

KROMPIR: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) u količini od 215 ml/ha u kombinaciji sa preparatom Mankosav 75 WG, u količini od 2 kg/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: od početka zatvaranja redova, preventivno, pre prvih infekcija ili kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti.

DUVAN: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače duvana (Peronospora tabacina) u količini od 215 ml/ha u kombinaciji sa preparatom Mankosav 75 WG u količini od 2 kg/ha uz utrošak vode 450-600 l/ha.
Vreme primene: primenjuje se preventivno, pre ostvarene infekcije od faze 4 lista duvana.

Na istoj površini preparat se može primeniti najviše tri puta u toku godine, uz razmak između dva tretiranja 7-10 dana, u zavisnosti od uslova spoljašnje sredine.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Međutim, pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost mešanja.

Leutar je sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira, paradajza, salate i duvana. Aktivnu materiju metalaksil-M odlikuje izuzetno sistemično delovanje i veoma brzo prodiranje u biljno tkivo. Zahvaljujući svom mehanizmu delovanja, na sintezu RNA, preparat najbolju efikasnost ima u fazama intenzivnog rasta, pri čemu sprečava formiranje spora.
Radi sprečavanja pojave rezistentnosti i proširenja spektra delovanja treba ga kombinovati sa multi-site fungicidima (Mankosav 75 WG).