Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

KROMPIR: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) u količini od 0,5 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: od početka zatvaranja redova, preventivno, pre prvih infekcija ili kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti.

MALINA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače maline (Phytophthora fragariae var. rubi) u količini 1,3-1,5 l/ha, odnosno 13-15 ml preparata na 10 m dužnih, zalivanjem preko zemljišta u brazde.
Vreme primene: primenjuje se preko zemljišta, preventivno, pre prvih infekcija ili kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti uz utrošak 10 l vode na 10 m dužnih, 30 cm od reda sa obe strane.

JAGODA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače jagode (Phytophthora fragariae var. fragariae) u količini 1,3-1,5 l/ha, odnosno 13-15 ml preparata na 10 m dužnih, zalivanjem preko zemljišta u brazde.
Vreme primene: primenjuje se preko zemljišta, preventivno, pre prvih infekcija ili kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti uz utrošak 10 l vode na 10 m dužnih, 30 cm od reda sa obe strane.

Primenjuje se u svim usevima gde plamenjača predstavlja ekonomski značajnu bolest. Najbolja efikasnost postiže se preventivnom primenom, pre prvih infekcija ili kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti, a usev u fazi intenzivnog rasta. Na istoj površini Leonida se može primeniti najviše tri puta u toku godine, uz razmak između dva tretiranja 7-10 dana, u zavisnosti od uslova spoljašnje sredine.

BOROVNICA:

  • za suzbijanje prouzrokovača raka stabla (Botryosphaeria dothidea), plamenjače (Phomopsis vaccinii) i truleži korena borovnice (Phytophthora cinnamoni), zalivanjem preko sistema za navodnjavanje ili zalivanjem zemljišta u zoni korena sa obe strane u količini od 1,2 l/ha (12 ml u 10 l vode).

Vreme primene: preventivno, na početku vegetacije ili po pojavi prvih simptoma.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Leonida se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Međutim, pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost mešanja.

Leonida je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače gajenih biljaka.
Leonida je kombinacija dve aktivne materije od kojih je jedna kontaktna, a druga sistemična, pri čemu je dobijena znatno bolja efikasnost nego kod pojedinačnog delovanja.
Aktivna materija metalaksil-M sa izraženim sistemičnim delovanjem prodire u unutrašnjost biljnog tkiva, kreće se na gore i obezbeđuje zaštitu novog porasta. Aktivna materija fluazinam deluje na više mesta u ćeliji patogena, inhibira razviće nekoliko faza razvoja plamenjača, uključujući i klijanje i formiranje infekcione strukture i pokretljivost zoospora.
Zbog svojih fizičko-hemijskih osobina i delovanja na zoospore ova dvojna kombinacija u preparatu Leonida omogućava primenu preko zemljišta i zaštitu krtola i korena od prouzrokovača plamenjače.