Problemi koje možete rešiti

 • Jabukov smotavac

  cydia pomonella image
 • Žitna pijavica

  Lema image
 • Kupusni moljac

  Pesticides Pattern Image
 • Kupusar

  Pesticides Pattern Image
 • Sivi grozdov smotavac

  Lobesia image
 • Trešnjina muva

  rhagoletis image

 

 

JABUKA

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica (prve, druge ili po potrebi treće generacije).
 • Koncentracija primene: 0,02%
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 14 dana za jabuku

VIŠNJA, TREŠNJA

U zasadu višnje i trešnje se primenjuje za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) tretiranjem u vreme pojave prvih imaga i pri početku piljenja larvi a pre početka zrenja.
 • Koncentracija primene: 0,05-0,07%
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 14 dana za višnju i trešnju

VINOVA LOZA

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) tretiranjem na početku formiranja zaperaka (I generacija) a pre ubušivanja gusenica u bobice (II i III generacije).
 • Količina primene: 0,06-0,07 l/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 21 dan za vinovu lozu

KUPUS

U usevu kupusa se primenjuje za suzbijanje kupusara (Pieris sp.) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), tretiranjem u vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja gusenica IV stupnja.
 • Količina primene: 0,2-0,3 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 21 dan za kupus

PŠENICA

U usevu pšenice se primenjuje za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) tretiranjem u vreme pojave larvi trećeg stupnja.
 • Količina primene: 0,2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 35 dana za pšenicu