Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Imazamoks
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje  Kvazar je selektivni translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju imazamoks. Nakon aplikacije usvaja se folijarno ali i preko korena i translocira se do nadzemnih delova korova. Dovodi do inhibicije enzima acetolaktat sintetaze što za krajnju posledicu ima zaustavljanje sinteze aminokiselina i do uginjavanja biljke.
Karenca  35 dana – soja, grašak, pasulj, lucerka
obezbeđena vremenom primene – suncokret
Koncentracija  1 – 1.2 l/ha
Primena  soja, suncokret, lucerka, pasulj, grašak
Pakovanje  1 l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KVAZAR”

Your email address will not be published. Required fields are marked