Klasa  Fungicidi
Opis  Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Fluazinam
Formulacija  koncentrovana suspenzija
Delovanje  Fluazinam je fungicid sa protektivnim delovanjem. Aktivna materija izražava slabo kurativnu ili sistemičnu aktivnost. Deluje na mitohondrijsku oksidativnu fosforilaciju, inhibira klijanje spora, penetraciju hifa, rast i sporulaciju.
Karenca  7 dana – krompir
21 dan – vinova loza
28 dana-jabuka
Koncentracija  0,3-0,4 l/ha
0,06%-0,1 %
1-1,5 l/ha
Primena  krompir, vinova loza, jabuka
Pakovanje  200 ml, 1 l