Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Breskva Breskvin smotavac (Cydia molesta)

0,02%

U vreme maksimalnog leta leptira ili prema prvim oštećenjima na mladarima

14 dana

Leska Lešnikov rilaš (Balaninus nucum)

0,2 l/ha

U vreme pojave imaga, a pre polaganja jaja na mlade i zelene plodove lešnika

7 dana

Malina i kupina Malinina buba (Byturus tomentosus)

0,2 l/ha

U rano proleće pred cvetanje ili kada se primete prva imaga na cvetnim pupoljcima

7 dana

Pšenica Žitna pijavica (Lema melanopus)

0,2 l/ha

Pri pojavi larvi trećeg stadijuma razvoja

35 dana

Šećerna repa Lisne sovice (Mamestra spp.)

0,2 l/ha

Pri pojavi larvi četvrtog stadijuma razvoja

14 dana

Suncokret Lisne vaši (Brachycaudus helychrysi)

0,15-0,2 l/ha

Na početku formiranja kolonija vaši

70 dana

Uljana repica Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

0,25-0,35 l/ha

Na početku pojave imaga na početku cvetanja

42 dana

Posebne napomene:
Zbog razvoja ukrštene rezistentnosti alternativno ne primenjivati sa preparatima na bazi piretroida.

Mogućnost mešanja:
KARATE® Zeon 5 CS 
se ne sme mešati sa preparatima na bazi bakra (Bordovskom čorbom) i preparatima alkalne reakcije. Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja.