KARATE ZEON

INSEKTICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Suspenzija kapsula (CS)

Rešenje za sve probleme

KARATE® Zeon  5 CS je nesistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve, žitne pijavice (Lema melanopus) u pšenici, lisnih sovica (Mamestra spp.) u šećernoj repi, lisnih vaši (Brachycaudus helychysi) u suncokretu, repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u uljanoj repici, malinine bube (Byturus tomentosus) u malini i kupini i lešnikovog rilaša (Balaninus nucum) u leski.

Način delovanja:
KARATE® Zeon 5 CS
 sadrži aktivnu materiju lambda cihalotrin iz hemijske grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje remeti protok natrijumovih jona kroz nervne membrane, usled čega dolazi do uginuća insekata. Aktivna materija lambda cihalotrin se u KARATE® Zeon  5 CS nalazi u mikrokapsuli koja je štiti od spoljašnjih uticaja (ZEON® tehnologija). Naime, u mikrokapsulu je ugrađen fotostabilizator koji sprečava brzu razgradnju aktivne materije na suncu, pa ona duže vreme ostaje na površini biljke. S obzirom da se KARATE® Zeon  5 CS brzo vezuje za kutikulu biljke, otporan je na ispiranje kišom 1 sat nakon tretiranja. Zbog navedenih osobina KARATE® Zeon  5 CS poseduje rezidualno (produženo) delovanje i do nekoliko dana.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Breskva Breskvin smotavac (Cydia molesta)

0,02%

U vreme maksimalnog leta leptira ili prema prvim oštećenjima na mladarima

14 dana

Leska Lešnikov rilaš (Balaninus nucum)

0,2 l/ha

U vreme pojave imaga, a pre polaganja jaja na mlade i zelene plodove lešnika

7 dana

Malina i kupina Malinina buba (Byturus tomentosus)

0,2 l/ha

U rano proleće pred cvetanje ili kada se primete prva imaga na cvetnim pupoljcima

7 dana

Pšenica Žitna pijavica (Lema melanopus)

0,2 l/ha

Pri pojavi larvi trećeg stadijuma razvoja

35 dana

Šećerna repa Lisne sovice (Mamestra spp.)

0,2 l/ha

Pri pojavi larvi četvrtog stadijuma razvoja

14 dana

Suncokret Lisne vaši (Brachycaudus helychrysi)

0,15-0,2 l/ha

Na početku formiranja kolonija vaši

70 dana

Uljana repica Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)

0,25-0,35 l/ha

Na početku pojave imaga na početku cvetanja

42 dana

Posebne napomene:
Zbog razvoja ukrštene rezistentnosti alternativno ne primenjivati sa preparatima na bazi piretroida.

Mogućnost mešanja:
KARATE® Zeon 5 CS 
se ne sme mešati sa preparatima na bazi bakra (Bordovskom čorbom) i preparatima alkalne reakcije. Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida drugačijeg načina delovanja.