Preporučene količine, vreme i način primene

Isabion je đubrivo koje sadrži aminokiseline i primenjuje se folijarno (prskanjem biljaka) ili zalivanjem (fertigacijom), u vreme važnih fizioloških stanja i veće biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za amino kiselinama i energijom, kao što su faze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, krtola, lukovica, sazrevanje i promena boje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku, kao štu su niske temperature, nedostatak vode i hraniva, pojava bolesti i štetočina, fitotoksični efekti.

Isabion se može primenjivati na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici), pri proizvodnji rasada, kao i nakon rasađivanja biljaka.

Isabion se primenjuje samostalno ili se može mešati sa drugim đubrivima i većinom sredstava za zaštitu biljaka. Može se primenjivati u svim uređajima za primenu (leđne ili traktorkse prskalice, atomizeri i drugo). Pre pripreme rastvora, sredstvo dobro promućkati.

Isabion se folijarno primenjuje na sledeće načine i u sledećim usevima, odnosno zasadima:

jabuka i kruška, primenom pred cvetanje (2-2,5 l/ha), zatim nakon opadanja kruničnih listića i početka formiranja plodova (3 l/ha), u fazi plodova veličine oraha (3 l/ha) i u vreme formiranih plodova prečnika 6-7 cm (3 l/ha).

U slučaju oštećenja od mraza, odmah primenti Isabion, u količini od 4 l/ha, sa najmanje tri tretmana. Ako su biljke oštećene gradom, primeniti 3 l/ha u cilju bolje regeneracije oštećenih delova. U uslovima suše ili pojave oboljenja, povećava otpornost biljaka, primenjen u količini od 3 l/ha;

breskva, kajsija, šljiva, trešnja, višnja, primenom pred cvetanje (2 l/ha), zatim nakon opadanja kruničnih listića i početka formiranja plodova (2 l/ha), u fazi plodova veličine lešnika (2 l/ha) i u vreme formiranih plodova, (2 l/ha).

U slučaju oštećenja od mraza, odmah primenti Isabion, 2 l/ha, sa najmanje tri tretmana. Ako su biljke oštećene gradom, primeniti 2 l/ha u cilju bolje regeneracije oštećenih delova. U uslovima suše ili pojave oboljenja, povećava otpornost biljaka, primenjen u količini 2,5 l/ha;

jagoda, u količini 2-3 l/ha, na početku vegatacije, potom nastaviti sa primenom u količini 2-2,5 l/ha,

i to 20-30 dana pre cvetanja, zatim na početku formiranja plodova i nastaviti svakih 15-20 dana u vreme plodonošenja, do kraja berbe. U jesen, pre ulaska biljaka u vreme mirovanja, primeniti sredstvo u količini 3-4 l/ha;

vinove loze, primenom pred cvetanje (2,5-3 l/ha), zatim nakon završetka cvetanja (2,5-3 l/ha), i u vreme promene boje bobica (2,5-3 l/ha);

lešnik,u količini 2,5 l/ha, primenom pre cvetanja, nakon cvetanja i u vreme formiranja plodova;

pasulj i grašak, u količini 3 l/ha, sa prvom primenom početi pre cvetanja i naredna tri tretmana posle cvetanja, u intervalu 10-15 dana;

krompir, u količini 3 l/ha, sa prvom primenom početi kada su biljke visine 15 cm, druga primena je na početku razvoja krtola, kada su veličine lešnika i treća primena 15 dana posle prethodne.

paradajz, paprika, plavi patlidžan, u količini 2,5 l/ha u zaštićenom prostoru i 3 l/ha na otvorenom polju. Prva primena je desetak dana nakon rasađivanja, odnosno kada su biljke iz direktne setve visine 10 cm. Druga primena je pre cvetanja, zatim na početku formiranja plodova, i četvrti tretman u vreme promene boje plodova;

kupus i mrkva, u količini 3-4 l/ha, sa prvom primenom početi posle rasađivanja kupusa, odnosno kada je koren mrkve veličine olovke, i to sa manjom količinom, a nastaviti sa dve tretmana u kupusa, u intervalu od 20 dana, odnosno sa 3-4 tretmana u mrkvi sa razmakom između tretmana 15-20 dana;

salata i spanać, u količini 2 l/ha kada se primenjuje pri proizvodnji rasada, i to 2-3 puta pre rasađivanja, i 2-3 l/ha posle rasađivanja; cvekla, u količini od 3 l/ha , sa tri primene u razmaku 10-15 dana, sa prvim tretmanom u vreme razvijena 3-4 lista.

crni i beli luk, potapanjem lukovica pre sadnje u 3% rastvor ovog sredstva, u trajanju 4-5 časova. Nakon nicanja biljaka primenjuje se u količini 2-3 l/ha, svakih 20 dana;

krastavac, lubenica, dinja, cukini, tikva, tikvica, u količini 2,5 l/ha u prvoj primeni posle rasađivanja, i 3 l/ha u vreme pre cvetanja, formiranja plodova i sazrevanja;

ratarskim usevima (strnim žitima, kukuruzu, šećernoj repi, soji, suncokretu), u količini 3-5 l/ha, u vreme primene herbicida nakon nicanja useva (post-em primena herbicida).

Na površini od 1 ha primenjuje se u količini vode 600 do 1000 l/ha. Količina rastvora treba da obezbedi optimalnu pokrivenost lisne površine, vodeći računa da ne dođe do kapanja rastvora sredstva sa lista, odnosno gubitka sredstva.

Primena fertigacijom, odnosno zalivanjem zemljišta moguća je u sledećim usevima:

U jabučastom i koštićavom voću primenjuje se u količini 3-4 l/ha, sistemom kap po kap, u perioda od početka vegetativnog porast do početka zrenja, pri čemu je dnevna doza ovog đubriva 200-250 ml/ha .

U plodovitom povrću (paradajz, paprika, plavi patlidžan, krastavac), primenjuje se u količini 2-4 l/ha u ranoj fazi razvoja biljaka (10-15 dana posle rasađivanja ili u fazi 4-5 listova), potom sa 3-4 l/ha primenom pre cvetanja i na kraju 4-5 l/ha u vreme plodonošenja, i u ovoj fazi se može primeniti 2-3 puta.

U jagodi, primenjuje se u količini 5-6 l/ha, pri svakom tretmanu, počev od faze vegetativnog porasta, pa do 15-20 dana pre poslednje berbe, u intervalu od 15 dana.