Problemi koje možete rešiti
Crvena voćna grinja

Obična kruškina buva

JABUKA
U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) tretiranjem od fenofaze precvetavanja po pojavi prvih pokretnih formi grinja.
Koncentracija primene: 0,07% u kombinaciji sa 0,3% mineralnog ulja
Utrošak vode: 1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 14 dana za jabuku

KRUŠKA
U zasadu kruške se primenjuje za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) tretiranjem od fenofaze precvetavanja u vreme masovnog piljenja larvi.
Koncentracija primene: 0,07% u kombinaciji sa 0,3% mineralnog ulja
Utrošak vode: 1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
Karenca: 14 dana za krušku