Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,6 – 0,9

Neposredno pre ili posle nastanka infekcije u periodu primarnih zaraza

ŠLJIVA

1,0 – 1,5

Preventivno u periodu od početka do kraja cvetanja, a pre stvaranja uslova za zaražavanje

DELOVANJE:

Indar 5 EW je sistemični fungicid iz grupe triazola, inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Ne dozvoljava klijanje spora i zaustavlja porast micelije. Brzo prodire u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia ineqalis) i sušenja cvetova i grančica i mrka trulež plodova (Monilinia spp.) na šljivi.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Pravu efikasnost ispoljava pri višim temperaturama iznad 120C. Kombinuje se sa preventivnim preparatima zbog dužine delovanja. Deluje kurativno, zaustavlja porast micelije 72 sata nakon infekcije. Preparat koristiti kada je jabuka najosetljivija na bolest i kada su učestali uslovi za infekciju, u razmacima 6-8 dana. Količina vode od 1000 l pa naviše. Fleksibilan je u mešanju. Izuzetno dobro kretanje kroz biljku i brzo delovanje kod najagresivnijih bolesti kao što su Monilinia spp. i Venturia inaequalis.