IMAZAR 40

Категорије: ,

Опис

Selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje i suncokreta (samo hibridi suncokreta tolerantni na imidazolinone)

Primena
1. SOJA
Imazar 40 se primenjuje posle nicanja useva od dvopera do drugog trolista (faza 11-13 BBCH skale), a korovi od klijanja do razvoja šestog lista (najbolja efikasnost je kada su korovi u fazi razvoja do četvrtog lista) i to: u količini primene od 1-1,2 l/ha.
2. SUNCOKRET (hibridi tolerantni na imidazolinone)
Imazar 40 se primenjuje posle nicanja useva do faze 3 para listova (faze 5-15 BBCH skale), a korovi od klijanja do razvoja šestog lista (najbolja efikasnost je kada su korovi u fazi razvoja do četvrtog lista) i to: u količini primene od 1-1,2 l/ha.
– za suzbijanje volovoda (Orobanche spp.) i to u količini primene od 1,2 l/ha, primenom kada je sunockret u fazi od drugog do trećeg para listova (faze 12-18 BBCH- skale).

 

Aktivna materija

Imazamoks 40 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Količina primene

1-1,2 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Soja – 35 dana
Suncokret – obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1l