Insekticid za suzbijanje pamukove sovice i biljnih vaši u usevu paprike, žičara u usevu šećerne repe i buvača u usevu kupusa

Primena
Glowis CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalatornim i digestivnim delovanjem, koji se primenjuje u usevima:

paprike, za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera), pre početka ubušivanja gusenica u količini od 0,75-1 l/ha;

šećerne repe, za suzbijanje larvi žičara (Agriotes spp.), tretiranjem zemljišta neposredno pre setve uz obaveznu inkorporaciju u količini od 1,5-2 l/ha;

kupusa, za suzbijanje buvača (Phillotreta spp.) pri pojavi imaga u količini od 0,75-1 l/ha.

 

Aktivna materija

Hlorpirifos 400 g/l + binfentrin 20 g/l

Formulacija

Kapsulisana suspenzija (CS)

Utrošak vode

300-600 l/ha (paprika, šećerna repa, kupus)

Karenca

7 dana za papriku, 28 dana za šećernu repu, kupus, a obezbeđena vremenom primene za zemljišne tretmane

Pakovanje

1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GLOWIS SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked