Klasa  Herbicidi
Opis  Totalni herbicid za suzbijanje rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Glifosat-IPA so
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje  Glifosat je neselektivni, sistemični herbicid. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima, mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova.
Karenca   35 dana – voćnjaci, vinova loza
Koncentracija   2 – 12 l/ha
Primena   jabuka, kruška, višnja, šljiva, kajsija, maslina, vinova loza, strnište, livade, pašnjaci, uljana repica, nepoljoprivredne površine
Pakovanje   100 ml, 300 ml, 1 l, 10 l, 200 l