GEOXE 50 WG

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Registracioni broj:
A14771N
Aktivna materija:
Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Čuvar vašeg blaga!

GEOXE® 50 WG je kontaktni fungicid koji se primenjuje preventivno, pred berbu, u zasadima jabuke, kruške i breskve za suzbijanje prouzrokovača truleži i propadanja plodova tokom čuvanja. Sprečava pojavu truleži plodova u skladištu koju izazivaju patogeni Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp. i Colletortichum gleosporoides.

Način delovanja:
GEOXE® 50 WG je fungicid na bazi aktivne materije fludioksonil, koja prema mehanizmu delovanja pripada grupi fenilpirola koja deluje na prenos osmotskog signala. Ovakav mehanizam delovanja primarno utiče na sprečavanje klijanja konidija, čime se sprečava infekcija. Primenjuje se neposredno pred berbu ili u ranim fazama infekcije, kako bi se sprečilo propadanje plodova tokom skladištenja.

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides 0,4-0,45 kg/ha Tretiranje 14 i 7 dana pred berbu, u fazi sazrevanja. 3 dana
Kruška Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides 0,4-0,45 kg/ha Tretiranje 14 i 7 dana pred berbu, u fazi sazrevanja. 3 dana
Breskva Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides.Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides 0,4-0,45 kg/ha Tretiranje 14 i 7 dana pred berbu, u fazi sazrevanja. 3 dana

GEOXE® 50 WG je fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom i odličnim ekotoksikološkim osobinama. Ostaci (MDK) ispod merljivih nivoa ukoliko se preparat koristi po preporuci = omogućen nesmetan promet i izvoz proizvoda u EU i Rusiju.

Mogućnost mešanja:
GEOXE® 50 WG je fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom i odličnim ekotoksikološkim osobinama. Ostaci (MDK) ispod merljivih nivoa ukoliko se preparat koristi po preporuci = omogućen nesmetan promet i izvoz proizvoda u EU i Rusiju.

Mogućnost mešanja:
GEOXE® 50 WG se može mešati sa većinom sredstava za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i bakra. Pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost tj. mogućnost mešanja preparata.  se može mešati sa većinom sredstava za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i bakra. Pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost tj. mogućnost mešanja preparata.