Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides 0,4-0,45 kg/ha Tretiranje 14 i 7 dana pred berbu, u fazi sazrevanja. 3 dana
Kruška Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides 0,4-0,45 kg/ha Tretiranje 14 i 7 dana pred berbu, u fazi sazrevanja. 3 dana
Breskva Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides.Penicillium spp., Alternaria spp., Rhisopus spp., Monilinia spp., Botrytis spp., Colletortichum gleosporoides 0,4-0,45 kg/ha Tretiranje 14 i 7 dana pred berbu, u fazi sazrevanja. 3 dana

GEOXE® 50 WG je fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom i odličnim ekotoksikološkim osobinama. Ostaci (MDK) ispod merljivih nivoa ukoliko se preparat koristi po preporuci = omogućen nesmetan promet i izvoz proizvoda u EU i Rusiju.

Mogućnost mešanja:
GEOXE® 50 WG je fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom i odličnim ekotoksikološkim osobinama. Ostaci (MDK) ispod merljivih nivoa ukoliko se preparat koristi po preporuci = omogućen nesmetan promet i izvoz proizvoda u EU i Rusiju.

Mogućnost mešanja:
GEOXE® 50 WG se može mešati sa većinom sredstava za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i bakra. Pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost tj. mogućnost mešanja preparata.  se može mešati sa većinom sredstava za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora i bakra. Pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost tj. mogućnost mešanja preparata.