Klasa  Fungicidi
Opis  Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Tiofanat – metil
Formulacija  koncentrovana suspenzija
Delovanje  Tiofanat – metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Deluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti deobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – višnja, 14 dana – jabuka
Koncentracija  0,05-0,1 %
Primena  višnja, jabuka
Pakovanje  50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l