Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Bentazon u obliku Na-soli
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje  Bentazon je selektivni, kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase, ali i preko korena. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova.
Karenca  42 dana – grašak, pasulj, krompir
63 dana – strna žita, kukuruz, soja, lan, lucerka
Koncentracija  1.5 – 4 l/ha
Primena  strna žita, kukuruz, soja, krompir, grašak, lucerka, lan, pasulj
Pakovanje  1 l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GALBENON”

Your email address will not be published. Required fields are marked