Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu|

Primena

U zasadima jabuke za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,03% (2–3 ml u 10 l vode), primenjuje se protiv prve, druge i po potrebi treće generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama; lisnih vašiju – (Aphididae), u koncentraciji 0,02 – 0,03% (2–3 ml u 10 l vode), primenjuje se pri pojavi prvih kolonija vašiju; lisnih minera – okruglih mina (Leucoptera scitella), zmijolikih mina (Lynoteia clerkella), prozirnih mina (Lithocoletis corylifolella) i mramornih mina (L. blancardella) u koncentraciji 0,03-0,05% (3–5 ml u 10 l vode), primenjuje se u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina); jabukine voćne ose (Hoplocampa spp.) u koncentraciji 0,03 – 0,05% (3 – 5 ml u 10 l vode), odmah posle cvetanja, a pre piljenja larvi;
U zasadima kruške za suzbijanje: obične kruškine buve (Psylla pyri), u koncentraciji od 0,05% (5 ml u 10 l vode), primenjuje se kada se registruje prisustvo kruškine buve.
U zasadima šljive za suzbijanje: osa – žute šljivine ose (Holocampa flava), crne šljivine ose (Holocampa minuta) u koncentraciji 0,03 – 0,05% (3 – 5 ml u 10 l vode), primenjuje se odmah posle precvetavanja (faze 67-69 BBCH skale). Vaši (Aphididae) u koncentraciji 0,03 – 0,05% (3 – 5ml u 10 l vode), primenjuje se na početku formiranja prvih kolonija.
U zasadima vinove loze za suzbijanje: smotavaca – žutog grozdovog smotavca (Eupoecilia ambiguella) i sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u koncentracijama 0,03 – 0,04% (3–4 ml u 10 l vode) za suzbijanje prve generacije, odnosno 0,05 – 0,07% (5 – 7 ml u 10 l vode) za suzbijanje druge generacije. Primenjuje se 10 – 14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na
početku piljenja gusenica.
U usevima strnih žita za suzbijanje: lisnih vaši (Sitobion avenae, Diurephis graminis, Rhopalosiphum maydis, Schizaphis graminium) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2). Primenjuje se na početku formiranja prvih kolonija žitne pijavice (Lema melanopus), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m²).
Primenjuje se u vreme pojave imaga ili kasnije u skladu sa ekonomskim pragovima štetnosti.

Aktivna materija

Deltametrin 25 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju-EC

Utrošak vode

200 – 400 l/ha ratarski i povrtarski usevi;
600 – 1000 l/ha zasadi voća

Karenca

– 7 dana za krompir, jabuku, krušku, paradajz i krastavac;
– 14 dana za ostalo voće, povrće i hmelj;
– 21 dan za vinovu lozu;
– 28 dana za duvan;
– 35 dana za strna žita;
– 42 dana za uljanu repicu

Pakovanje

50ml, 200ml, 1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FUTOCIS 2,5 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked