Način delovanja
Frontier® Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

Ekonomičnost primene:
Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti u poređenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

– visoka selektivnost – primena na više kultura

– širok spektar – deluje i na travne i na širokolisne korove

Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (kiše) formira se pokorica i kada dođe do zahlađenja (ispod 10˚C), može da se pojavi prolazno depresivno delovanje – kratkotrajni zastoj u porastu useva.

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja i to u: kukuruzu sa preparatima na bazi atrazina, linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina, suncokretu sa preparatima na bazi azafenidina, linurona, prometrina, flumioksazina i fluhloridona, soji sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona, prometrina, imazetapira i metribuzina, krompiru sa preparatima na bazi metribuzina, fluhloridona, linurona i prometrina, šećernoj repi sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazona.

Krompir
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine

Kukuruz
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine

Soja
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine

Suncokreti
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine

Šećerna repa
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 – 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine