Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

LUBENICA

0,25% – 0,37% (25 – 37 g u 10 l vode)

Tretiranjem od faze pred cvetanje i dalje po potrebi (faze 57-75 BBCH skale)

VINOVA LOZA

0,2% (20 g u 10 l vode)

Tretiranjem od faze pred cvetanje i dalje po potrebi (faze 57-75 BBCH skale)

JABUKA, KRUŠKA

0,3% (30 g u 10 l vode)

I tretiranje u fazi “roze pupoljak” (faza 57 VVSN skale) II tretiranje u fazi punog cvetanja (faza 65 VVSN skale) III tretiranje u fazi precvetavanja (faza 67/69 VVSN skale) IV tretiranje sedam dana nakon precvetavanja

DELOVANJE: 

Fostonic 80 WP je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju. Pravi sistemični fungicid. Aktivna materija se brzo usvaja, a zatim prenosi po celoj biljci. Pruža zaštitu od korena do vegetacione kupe. Istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače lubenica (Pseudoperonospora cubensis).

PREPORUKE I NAPOMENE::

Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, heptenfos), Bordovskom čorbom, fentin hidroksidom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja. Treba tretirati preventivno pre pojave zaraze, takvim načinom zaštite postiže se razvoj zdrave biljke. Na već zaraženim biljkama preparat ne postiže optimalno delovanje. Nema opasnosti od rezistencije. Odlična preventiva u zaštiti protiv bakterija kod mnogih biljnih vrsta. Zajedno sa fungicidima Proplant i Funomil pruža zaštitu mladih biljaka protiv parazita u zemljištu (poleganje rasada, fuzarioza i dr.).