Način delovanja
Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa većinom drugih fungicida i insekticida koji se primenjuju u zaštiti vinove loze