Usev

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Krompir, mrkva Larve skočibuba – žičari (Elateridae)

12-15 kg/ha

Istovremeno sa setvom, odnosno sadnjom, kada je pregledom zemljišta utvrđeno jedan ili više žičara po m²

*OVP

Kupus Larve skočibuba – žičari (Elateridae), larve gundelja – grčice (Melolonthinae)

20-25 kg/ha

Istovremeno sa rasađivanjem, rasturanjem granula u zoni redova oko korena biljaka, depozitorima

*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene:
Granule se ne smeju ostavljati na površini zemljišta. Na tretirane površine ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, najmanje 28 dana od dana primene.

Mogućnost mešanja:
Zbog same formulacije preparata (GR), nije predviđeno mešanje FORCE® 0.5 G sa drugim preparatima za vreme primene.