FORCE 0.5 G

INSEKTICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Granule (GR)

Prava sila za zaštitu povrća iz zemljišta

FORCE® 0.5 G je kontaktni insekticid sa respiratornim delovanjem i izvesnim repelentnim osobinama, za suzbijanje žičara (Elateridae) u usevima krompira, šargarepe, kupusa i grčica (Melolonthinae) u usevu kupusa.Način delovanja:
FORCE® 0.5 G
 je nesistemični insekticid, na bazi teflutrina, u obliku granula koji se primenjuje u vreme setve/sadnje ili rasađivanja. Teflutrin je jedini piretroid koji se koristi za suzbijanje zemljišnih štetočina. FORCE® 0.5 G deluje kontaktno i digestivno na štetočine u zemljištu. Osim toga, teflutrin u  FORCE® 0.5 G ima sposobnost da u zemljištu prelazi u gasnu fazu i stvara zaštitnu zonu oko semena i korena i na taj način repelentno deluje na insekte u zemljištu i u površinskim slojevima.

Категорије: ,

Опис

Usev

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Krompir, mrkva Larve skočibuba – žičari (Elateridae)

12-15 kg/ha

Istovremeno sa setvom, odnosno sadnjom, kada je pregledom zemljišta utvrđeno jedan ili više žičara po m²

*OVP

Kupus Larve skočibuba – žičari (Elateridae), larve gundelja – grčice (Melolonthinae)

20-25 kg/ha

Istovremeno sa rasađivanjem, rasturanjem granula u zoni redova oko korena biljaka, depozitorima

*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene:
Granule se ne smeju ostavljati na površini zemljišta. Na tretirane površine ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, najmanje 28 dana od dana primene.

Mogućnost mešanja:
Zbog same formulacije preparata (GR), nije predviđeno mešanje FORCE® 0.5 G sa drugim preparatima za vreme primene.