Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

SUNCOKRET, SOJA I ŠEĆERNA REPA:

  • za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u količini od 0,8 l/ha;
  • za suzbijanje višegodišnjih travnih korova u količini od 1,3 l/ha.

Vreme primene: tretiranje treba obaviti posle nicanja useva, a pre početka cvetanja, kada su korovi u fazi 3-5 listova.

Flupisor suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove: divlji ovas (Avena fatua), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar (Setaria spp.), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), svračica (Digitaria sanguinalis), pirevina (Agropyrum repens) i zubača (Cynodon dactylon).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Flupisor se primenjuje samostalno i ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.

Flupisor je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi.
Nakon primene preparata Flupisor kod korova koji su u njegovom spektru delovanja nema retrovegetacije.
Butil estar fluazifop iz preparata Flupisor veoma brzo se apsorbuje posle folijarne primene, tako da je već dva sata nakon primene usvojena gotovo sva količina preparata – nema gubitaka prilikom spiranja u slučaju kiše. Translocira se simplastom i akumulira u meristemskim delovima korena i stabla. Inhibira aktivnost enzima acetil koenzim A karboksilazu.
Efekti delovanja na korove su vidljivi u roku 7-10 dana, a potpuno propadanje nastaje 14-21 dan posle tretmana, što se manifestuje crvenkastom bojom usled prisustva antocijana.

FITOTOKSIČNOST

Flupisor je selektivan na veliki broj širokolisnih biljaka, ali je prilikom tretiranja potrebno sprečiti zanošenje na susedne parcele ako su pod uskolisnim usevima kao što su strna žita i kukuruz. Tokom vegetacije dozvoljeno je samo jedno tretiranje na istoj površini.