ES PLUS

Aktivna materija:
Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l
Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje:
100 ml i 1 L
Proizvođač:
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Опис

Dodatno sredstvo–okvašivač koji se dodaje herbicidima radi poboljšanja efikasnosti u suzbijanju korova u kukuruzu i soji

KUKURUZ: primenjuje se u kombinaciji sa preparatom Intermezzo (mezotrion) u količini od 0,2 l/ha.
SOJA: primenjuje se u kombinaciji sa preparatom Piano u količini od 0,2 l/ha.
Vreme primene: posle nicanja useva u skladu sa herbicidima sa kojima se primenjuje.

FITOTOKSIČNOST

ES Plus nema fitotoksično delovanje i ne potpomaže fitotoksičnost herbicida sa kojim se primenjuje.

NAČIN DELOVANJA

ES Plus je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napone vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolje usvajanje herbicida od strane biljaka.