Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje zelene lisne vaši u zasadu jabuke.

Delovanje
Epik 20 SG je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Pripada hemijskoj grupi neonikotinoida, koji svoj mehanizam delovanja ispoljava kao agonist receptora za nikotin acetilholin, koji se nalaze u centralnom i perifernom nervnom sistemu insekata, pri čemu se prouzrokuje prekid procesa prenošenja nervnog impulsa i u krajnjem ishodu dovodi do uginuća insekata. Veoma dobro se translocira u biljkama. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 4A.

Primena
Jabuka:
– Zelena jabukina lisna vaš (
Aphis pomi); 0,02-0,025% (2-2,5 g u 10 l vode) Na početku formiranja kolonija lisnih vaši.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.
→ Ne preporučuje se mešanje sa bakarnim preparatima, dodinom i alkalnim preparatima.
→ Zbog ukrštene rezistentnosti, za suzbijanje lisnih vašiju ne koristiti alternativno preparate na bazi tiakloprida, acetamiprida, imidakloprida i ostalih jedinjenja iz grupe neonikotinoida.
→ Primenjivati samo posle cvetanja useva i zasada.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta.

Aktivna materija

Acetamiprid 200 g/kg

Formulacija

Vodorastvorljive granule (SG)

Utrošak vode

600-1000 l/ha

Karenca

Jabuka – 28 dana

Pakovanje

2,5 g, 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg