NAČIN DELOVANJA:

Aktivna materija spirodiklofen deluje na potpuno nov način inhibicijom sinteze lipida. Pripada novoj hemijskoj grupi tetraničnih kiselina. Mehanizam delovanja pruža efikasnu zaštitu bez straha od pojave unakrsne rezistencije sa postojećim akaricidima. Preparat Envidor se čvrsto veže za površinu lista, te je na taj način onemogućeno ispiranje i osigurano dugotrajno delovanje. Odlikuje se sporim inicijalnim delovanjem, te se prvi rezultati tretiranja mogu očekivati nakon 8-10 dana, a potpuna efikasnost nakon 14-16 dana. Rezultati se manifestuju u vidu smanjenja celokupne populacije, s obzirom na mehanizam delovanja – deluje na sve razvojne stadijume štetnih grinja. Ukoliko ženka grinja usvoji subletalnu (nedovoljnu) dozu preparata, jaja koja položi su sterilna. Larve, protonimfe i deutonimfe (razvojni stadijumi koji se hrane) efikasno su suzbijene sa dostizanjem sledećeg stadijuma mirovanja.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

1) Koristi se u zasadu jabuke u količini primene od 0,4 – 0,6 l/ha:

a) za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Optimalno vreme primene je u proleće kad je ispiljeno 50-60% zimskih jaja, obavezno posle cvetanja. Ukoliko se tretmani vrše kasnije tokom vegetacije optimalno vreme primene je kada se registruje 3-5 odraslih jedinki na naličju lista, pre prenamnoženja.

b) za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae), ukoliko u voćnjacima preovlađuje populacija običnog paučinara u odnosu na crvenog voćnog pauka, prvi prolećni tretman treba izvršiti kada je ispiljeno 50-60% jaja običnog paučinara.

2) U zasadu kruške koristi se za suzbijanje: kruškine buve (Psylla pyri). Količina primene je 0,6 l/ha. Optimalno vreme primene i najbolji rezultati se postižu u proleće kada je 40-50% jaja promenilo boju iz bele u žutu. Za suzbijanje letnjih generacija koristiti preparat Envidor u količini primene 0,6 l/ha uz utrošak 1000 litara vode, odnosno u koncentraciji od 0,06 %, uz dodatak od 2,5 l/ha mineralnog ulja.

3) U zasadu vinove loze: za suzbijanje eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) u količini od 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2) u vreme pojave prvih pokretnih formi, od pojave prvog lista do početka cvetanja (faze 11-55 BBHC-skale). Utrošak vode: 600 – 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

4) U zasadu maline koristi se za suzbijanje: eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) u količini od 0,4 l/ha u vreme pojave prvih pokretnih formi, do početka cvetanja maline. Utrošak vode: 600 – 1000 l/ha.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Jabuka, kruška i vinova loza 14 dana, kod maline obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:
– ne tretirati u vreme cvetanja, formiranja i sazrevanja plodova;

– zbog osobina preparata, Envidor treba koristiti sa minimum 1000 l/ha vode;

– maksimalni broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine.

– prilikom suzbijanja crvenog voćnog pauka i običnog paučinara u proleće u zasadu jabuke, suzbija se i jabukina rđasta grinja (Aculus schlechtendali); ukoliko u toku vegetacije suzbijamo jabukinu rđastu grinju optimalno vreme primene je kada je registrovano 30 odraslih jedinki na naličju lista.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ENVIDOR 240 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked