Problemi koje možete rešiti

 • Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke

  Fungicides Pattern Image
 • Pepelnica jabuke

  Podosphaera leucotricha
 • Pepelnica breskve i nektarine

  Pepelnica breskve i nektarine
 • Trulež plodova breskve i nektarine

  Trulež plodova breskve i nektarine

 

 

JABUKA

U zasadu jabuke koristi se za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju, tokom perioda primarnih zaraza jabuke od fenofaze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa tokom cele vegetacije; i za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) tretiranjem od fenofaze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa tokom cele vegetacije.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
 • Karenca: 21 dan za jabuku

BRESKVA I NEKTARINA

U zasadu breskve i nektarine koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaerotheca leucotricha) preventivnim tretiranjem u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za razvoj bolesti; i za suzbijanje truleži plodova (Monilinia spp., Botrytis spp., Rhisopus spp., Penicilium expansum) tretiranjem 21 dan i 7 dana pred berbu.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 7 dana za breskvu i nektarinu