Delovanje
Ditox 40 EC je sistemični insekticid kontaktnog i digestivnog delovanja na bazi aktivne materije dimetoat. Mehanizam delovanja ispoljava kao ireverzibilni inhibitor holinesterase (AChE). Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 1B.

Primena
• U zasadima jabuke i dunje, u koncentraciji:
a) 0,075 – 0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode) za suzbijanje jabukine ose (Hoplocampa testudinea), tretiranjem odmah posle precvetavanja (faze 67-69 BBCH-skale); lisnih vašiju (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D.plantaginea), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija; i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu;
b) 0,1-0,15% (10-15 ml u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog moljca (Hyponomeuta malinellus), pre i posle cvetanja, kada se utvrdi prisustvo prvih guseničnih gnezda;
v) 0,15-0,2% (15-20 ml u 10 l vode) za suzbijanje prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica; minera okruglih mina (Leucoptera scitella) i minera zemljolikih mina (Lyonetia clerkella), tretiranjem u vreme leta leptira i početka piljenja gusenica (formiranja prvih mina); kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus perniciosus) tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi na letorastima;
U zasadima breskve i kajsije, u koncentraciji: a) 0,05-0,075% (5-7,5 ml u 10 l vode), za suzbijanje breskvine muve (Ceratitis capitata) u vreme pojave imaga; b) 0,075-0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode) za suzbijanje lisnih vašiju (Myzus persicae, M. varians, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae, B.schwartzi), tretiranjem posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija;
v) 0,1-0,15% (10–15 ml u 10 l vode) za suzbijanje breskvinog moljca (Anarsia lineatella) tretiranjem u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta; g) 0,15-0,20% (15–20 ml u 10 l vode) za suzbijanje breskvinog smotavca (C.molesta) tretiranjem u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta;
U zasadima trešnje i višnje u koncentraciji: a) 0,05-0,075% (5-7,5 ml u 10 l vode) za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) tretiranjem u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi; b) 0,075-0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode) za suzbijanje trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija; crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urtice) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu;
U zasadu šljive u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode) za suzbijanje:
a) voćnih osa (Hoplocampa flava, H. minuta) odmah posle precvetavanja (faze 67-69 BBCH-skale) i
b) lisnih vašiju (Brachycaudus helichrysi, H.pruni, Phorodon humuli) tretiranjem posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija;
U zasadima jagode, maline i kupine u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode), za suzbijanje lisnih vašiju (Aphis forbesii, A. idaei, A. ruborum, Amphorophora idaei, Chaetosiphon fragaefolii) pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija;
U usevima strnih žita u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode), za suzbijanje buvača (Chaetocnema aridula) nakon pojave imaga; tripsa (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium) kada se utvrdi prisustvo tripsa i lisnih vašiju (Macrosiphum avenae,Metopolophium dirhodym, Rhopalosiphytm padi, Schizaphis graminum) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija;
U usevu krompira u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode), za suzbijanje lisnih vašiju (A.fabae, A.nasturti, A.frangulae, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija
U povrtarskim usevima u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5–10 ml u 10 l vode), za suzbijanje duvanovog tripsa (Th. tabaci), tretiranjem odmah po registrovanju pojave; lisnih vašiju (Aphis fabae, Myzus persicae, Brevicoryne brassicae) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, Buvača (Phillotreta sp.) odmah nakon pojave imaga i običnog paučinara (Tetranychus urtice) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ditox 40 EC ne treba mešati sa pesticidima bazne i kisele reakcije, preparatima koji sadrže sumpor, fungicidima na bazi folpeta i kaptana, ditiokarbamatnim fungicidima.
→ Jako otrovan za pčele.

Aktivna materija

Dimetoat 400 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

600 – 1000 l/ha (voće, vinova loza)
200 – 400 l/ha (ratarstvo i povrtarstvo)

Karenca

14 dana – duvan
21 dan – voće
28 dana – vinova loza, krompir, povrće (osim luka)
42 dana – šećerna repa, strna žita, maslina, povrće (zalivanjem)
63 dana – luk

Pakovanje

100ml, 1l