DITOX 40 EC

Категорије: ,

Опис

Delovanje
Ditox 40 EC je sistemični insekticid kontaktnog i digestivnog delovanja na bazi aktivne materije dimetoat. Mehanizam delovanja ispoljava kao ireverzibilni inhibitor holinesterase (AChE). Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 1B.

Primena
• У засадима јабуке и дуње, у концентрацији:
a) 0,075 – 0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде) за сузбијање јабукине осе (Hoplocampa testudinea), третирањем одмах после прецветавања (фазе 67-69 BBCH-скале); лисних вашију (Aphis pomi, Dysaphis devecta, D.plantagineа), третирањем на почетку формирања првих колонија; и црвене воћне гриње (Panonychus ulmi) и обичног паучинара (Tetranychus urticae), третирањем када се утврди присуство покретних форми гриња на листу;
б) 0,1-0,15% (10-15 ml у 10 l воде) за сузбијање јабукиног мољца (Hyponomeuta malinellus), пре и после цветања, када се утврди присуство првих гусеничних гнезда;
в) 0,15-0,2% (15-20 ml у 10 l воде) за сузбијање прве генерације јабукиног смотавца (Cydia pomonella), третирањем 7-12 дана после максималног броја ухваћених лептира феромонским клопкама или на почетку пиљења првих гусеница; минера округлих мина (Leucoptera scitella) и минера земљоликих мина (Lyonetia clerkella), третирањем у време лета лептира и почетка пиљења гусеница (формирања првих мина); калифорнијске штитасте ваши (Quadraspidiotus perniciosus) третирањем у време појаве покретних форми на леторастима;
У засадима брескве и кајсије, у концентрацији: a) 0,05-0,075% (5-7,5 ml у 10 l воде), за сузбијање бресквине муве (Ceratitis capitata) у време појаве имага; б) 0,075-0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде) за сузбијање лисних вашију (Myzus persicae, M. varians, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae, B.schwartzi), третирањем после цветања, на почетку формирања првих колонија;
в) 0,1-0,15% (10–15 ml у 10 l воде) за сузбијање бресквиног мољца (Anarsia lineatella) третирањем у време убушивања првих гусеница у врхове летораста; г) 0,15-0,20% (15–20 ml у 10 l воде) за сузбијање бресквиног смотавца (C.molesta) третирањем у време убушивања првих гусеница у врхове летораста;
У засадима трешње и вишње у концентрацији: а) 0,05-0,075% (5-7,5 ml у 10 l воде) за сузбијање трешњине муве (Rhagoletis cerasi) третирањем у време појаве имага и при почетку пиљења ларви; б) 0,075-0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде) за сузбијање трешњине лисне ваши (Myzus cerasi) третирањем на почетку формирања првих колонија; црвене воћне гриње (Panonychus ulmi) и обичног паучинара (Tetranychus urtice) третирањем када се утврди присуство покретних форми гриња на листу;
У засаду шљиве у концентрацији 0,075-0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде) за сузбијање:
а) воћних оса (Hoplocampa flava, H. minuta) одмах после прецветавања (фазе 67-69 BBCH-скале) и
б) лисних вашију (Brachycaudus helichrysi, H.pruni, Phorodon humuli) третирањем после цветања, на почетку формирања првих колонија;
У засадима јагоде, малине и купине у концентрацији 0,075-0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде), за сузбијање лисних вашију (Aphis forbesii, A. idaei, A. ruborum, Amphorophora idaei, Chaetosiphon fragaefolii) пре цветања, на почетку формирања првих колонија;
У усевима стрних жита у концентрацији 0,075-0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде), за сузбијање бувача (Chaetocnema aridula) након појаве имага; трипса (Trips tabaci, Haplotrips tritici, Limothrips cerealium) када се утврди присуство трипса и лисних вашију (Macrosiphum avenae,Metopolophium dirhodym, Rhopalosiphytm padi, Schizaphis graminum) третирањем на почетку формирања првих колонија;
У усеву кромпира у концентрацији 0,075-0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде), за сузбијање лисних вашију (A.fabae, A.nasturti, A.frangulae, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae) третирањем на почетку формирања првих колонија
У повртарским усевима у концентрацији 0,075-0,1% (7,5–10 ml у 10 l воде), за сузбијање дувановог трипса (Th. tabaci), третирањем одмах по регистровању појаве; лисних вашију (Aphis fabae, Myzus persicae, Brevicoryne brassicae) третирањем на почетку формирања првих колонија, Бувача (Phillotreta sp.) одмах након појаве имага и обичног паучинара (Tetranychus urtice) третирањем када се утврди присуство покретних форми гриња на листу.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ditox 40 EC ne treba mešati sa pesticidima bazne i kisele reakcije, preparatima koji sadrže sumpor, fungicidima na bazi folpeta i kaptana, ditiokarbamatnim fungicidima.
→ Jako otrovan za pčele.

Aktivna materija

Dimetoat 400 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

600 – 1000 l/ha (voće, vinova loza)
200 – 400 l/ha (ratarstvo i povrtarstvo)

Karenca

14 dana – duvan
21 dan – voće
28 dana – vinova loza, krompir, povrće (osim luka)
42 dana – šećerna repa, strna žita, maslina, povrće (zalivanjem)
63 dana – luk

Pakovanje

100ml, 1l