Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

ŠUME: za suzbijanje gubara (Lymantria dispar):

  • za suzbijanje gusenica L2 i L3 stupnja pri intenzitetu napada do 5.000 legala/ha u količini 100 ml/ha + 900 ml/ha Letol EC;
  • za suzbijanje gusenica L1 i L2 stupnja pri intenzitetu napada većeg od 7.500 legala/ha u količini 125 ml/ha + 800 ml/ha Letol EC;

Vreme primene: kada je razvijenost lisne mase veća od 50%, a gusenice L1-L3 stadijuma.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Dimilin® SC-48 ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije.

Dimilin® SC-48 sprečava sintezu hitina u kutikuli gusenica što im onemogućava presvlačenje. Diflubenzuron je specifikum za gusenice, jer deluje samo u uslovima kada je pH vrednost u crevnom traktu insekata alkalne reakcije (insekti koji se hrane biljkama sa mnogo celuloze).
Prilikom ishrane insekata, sa tretiranih biljaka diflubenzuron dospeva u telo insekta, a preko metabolizma dospeva i u embrion novoformiranih jaja, što onemogućava piljenje, a samim tim izostanak pojave nove generacije. Karakteriše se postojanošću. Relativno je selektivan za korisne organizme.

NEŽELJENI EFEKTI

Izbegavati avio-primenu blizu izvorišta vode i poželjno je da se košnice zatvore tokom primene preparata Dimilin® SC-48.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIMILIN SC-48”

Your email address will not be published. Required fields are marked