Problemi koje možete rešiti

 • Proso korovsko

  Echinochloa-crus-gall image
 • Sirak divlji

  Sorghum-halepense image
 • Muhari

  Setaria-glauca image
 • Pirevina obična

  Herbicides Pattern Image

 

 

SOJA, SUNCOKRET, ŠEĆERNA REPA

U usevu soje, suncokreta i šećerne repe se primenjuje posle nicanja useva i korova.
1. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova:
kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 listova, a najkasnije u fazi bokorenja.
 • Količina primene: 0,8 l/ha
2. Za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova:
za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada je korov u fazi 3-5 listova (visina do 30 cm)
 1. Količina primene: 1,2 l/ha
za suzbijanje pirevine obične (Agropyrum repens) tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm
 • Količina primene: 2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za soju, suncokret i šećernu repu