DOKAZANO DOBAR SREDNJE – KASNI HIBRID KUKURUZA VRHUNSKIH I STABILNIH PRINOSA. STABLO JE VIŠE (oko 300 cm) SA VRLO NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (oko 100 cm). TAKOĐE NASTAO PRIMENOM STRESSAFE (STS)® METODA KLASIČNE SELEKCIJE NAJNOVIJE GENERACIJE.

  • Formira 18 – 20 redova zrna. Klip je cilindričan, zdrav, zrno je u tipu žutog zubana, duboko, krupno i teško. Klip odlično završava, dobro obuhvaćen komušinom. Odličan randman zrna.
  • Vrlo čvrsto stablo, otporno na poleganje. Dubok korenov sistem omogućuje otpornost na poleganje u korenu.
  • Jedan od hibrida koje karakteriše izvanredno brzo otpuštanje vlage iz zrna u momentu berbe. Po ovoj osobine je jedan od najboljih u svojoj grupi zrenja. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, i beračem, za čuvanje u košu.
  • Prilagodljiv hibrid, može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Tolerantan na sušu i na bolesti. Pogodan je i za ravničarske i za brdske predele. Izuzetno povoljno reaguje na intezivnu agrotehniku, kada daje vrhunske prinose zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti. Preporučuje se za gajenje u svim kukuruznim područijma u Srbiji gde se može gajiti ova FAO grupa.
  • Zbog svog izuzetnog genetskog potencijala rodnosti po prinosu premašuje hibride kasnije vegetacije.
  • Preporučena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIAN FAO 510”

Your email address will not be published. Required fields are marked