DOKAZANO DOBAR SREDNJE – KASNI HIBRID KUKURUZA VRHUNSKIH I STABILNIH PRINOSA. STABLO JE VIŠE (oko 300 cm) SA VRLO NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (oko 100 cm). TAKOĐE NASTAO PRIMENOM STRESSAFE (STS)® METODA KLASIČNE SELEKCIJE NAJNOVIJE GENERACIJE.

  • Formira 18 – 20 redova zrna. Klip je cilindričan, zdrav, zrno je u tipu žutog zubana, duboko, krupno i teško. Klip odlično završava, dobro obuhvaćen komušinom. Odličan randman zrna.
  • Vrlo čvrsto stablo, otporno na poleganje. Dubok korenov sistem omogućuje otpornost na poleganje u korenu.
  • Jedan od hibrida koje karakteriše izvanredno brzo otpuštanje vlage iz zrna u momentu berbe. Po ovoj osobine je jedan od najboljih u svojoj grupi zrenja. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, i beračem, za čuvanje u košu.
  • Prilagodljiv hibrid, može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Tolerantan na sušu i na bolesti. Pogodan je i za ravničarske i za brdske predele. Izuzetno povoljno reaguje na intezivnu agrotehniku, kada daje vrhunske prinose zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti. Preporučuje se za gajenje u svim kukuruznim područijma u Srbiji gde se može gajiti ova FAO grupa.
  • Zbog svog izuzetnog genetskog potencijala rodnosti po prinosu premašuje hibride kasnije vegetacije.
  • Preporučena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.