FAO 550

OPIS HIBRIDA

  • Hibrid u tipu zubana. Klipovi su krupni sa 18-20 redova zdravog, krupnog zrna.
  • Brzo pušta vlagu u jesen, što treba imati u vidu prilikom određivanja početka berbe, jer je komušina opuštena i potpuno suva u berbi, dok samo stablo često dugo zadržava zelenu boju.
  • Veoma se lako i čisto bere beračima, a klip se dobro čuva u čardacima. Izražena dvoklipost u ređim sklopovima!

PREPORUKA

  • Srednje kasni hibrid namenjen za berbu u klipu. Pogodan za gajenje u brdsko-planinskim, kao i u ravničarskim regionima na težim, siromašnijim zemljištima.
  • Ne đubriti sa velikim količinama azotnih đubriva.
  • Gustina setve je od 55.000 do 57.000 biljaka/ha (25-26 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi proizvodnim uslovima.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 52.000 do 54.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 55.000 do 58.000 biljaka/ha.