FAO 570

OPIS HIBRIDA

  • Hibrid jakog korena, sa brzim početnim porastom, čvrstim, nižim stablom tolerantnim na lom i poleganje.
  • Biljka tamnozelene boje sa krupnim, širokim listovima.
  • Klipovi su ujednačeni, kompaktni, uvek ispunjeni do vrha, sa 18-20 redova zrna.
  • Nema jalovih biljaka u sušnim godinama.

PREPORUKA

  • Veoma adaptabilan i stabilan hibrid pogodan za sve uslove gajenja. Za žetvu u zrnu, ali i raniju berbu u klipu.
  • U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 64.000 do 66.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 67.000 do 70.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 72.000 do 75.000 biljaka/ha.