FAO 520

OPIS HIBRIDA

  • Srednje visoka biljka sa niskim položajem klipa, tamnim i širokim listovima.
  • Rano cvetanje i usklađena pojava metlice i svile obezbeđuju mu odličnu tolerantnost na sušu i visoke temperature.
  • Klip je krupan, veoma zdrav, uvek ispunjen do vrha sa 18-20 redova zbijenog zrna. Stablo je veoma čvrsto i zdravo.
  • Izuzetno otporan na kukuruznog plamenca.

PREPORUKA

  • Hibrid namenjen za proizvodnju suvog zrna.
  • Optimalan odnos visine prinosa i brzine otpuštanja vlage iz zrna donosi visok profit.

PREPORUČENI SKLOP

  • Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 64.000 do 66.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 67.000 do 70.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 72.000 do 75.000 biljaka/ha.