FAO 600

OPIS HIBRIDA

  • Veoma rano cvetanje za svoju grupu zrenja i usklađenost pojave metlice i svile obezbeđuje mu tolerantnost na sušu i visoke temperature.
  • Klip je dugačak, tankog oklaska (15%).
  • Klip ima 18 redova, krupnog, teškog zrna sa crvenkastim bokovima i više staklastog endosperma sa visokom specifičnom težinom. Zrno je duboko, dobro usađeno u oklasak, što smanjuje osipanje zrna pri berbi beračima. Komušina je opuštena u vreme berbe, što omogućuje čistu i brzu berbu.

PREPORUKA

  • Za raniju proizvodnju krupnih, zdravih klipova i skladištenje obranog kukuruza u čardacima.
  • Preporučena gustina gajenja u dobrim uslovima je oko 60.000 biljaka/ha, a u lošim uslovima oko 55.000 biljaka/ha.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 54.000 do 57.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 58.000 do 61.000 biljaka/ha.