Bc 513 p.c. (FAO 550)

  Služi isključivo za proizvodnju zrna za ispucavanje
  Vrlo dobar prinos 5-7 t/ha
 Prirodno sušen klip, sadržaj vode od 13-14% u zrnu
 Stabljika čvrsta, klip 16-18 redova bisernog oblika i sjajne narandžaste površine
 Lako se bere beračima ili ručno
 Može se sejati uz običan kukuruz bez uticaja na kvalitet pucavosti

Ujednačenost u nicanju i odlični rani porast omogućavaju ranu setvu u proleće

Категорије: ,