FAO 280

OPIS HIBRIDA

  • Vrlo rani hibrid najnovije generacije.
  • Za redovnu ili postrnu setvu, kratke vegetacije.
  • Brz početni porast.
  • Visoka i jaka biljka.
  • Brzo otpušta vlagu.
  • Brz rani porast rezultira visokom, jakom biljkom, te je ovaj hibrid pogodan i za proizvodnju zelene biomase pored proizvodnje suvog zrna.

PREPORUKA

  • Za proizvodnju suvog zrna.
  • Za bolje parcele i viši nivo agrotehnike.
  • Gustina gajenja u dobrim uslovima je oko 75.000 biljaka/ha.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 66.000 do 69.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 70.000 do 74.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 75.000 do 78.000 biljaka/ha.