FAO 570

OPIS HIBRIDA

  • AS 5B23 pripada najnovijoj generaciji srednje ranih AS Hibrida kombinovane namene, za berbu beračima u klipu ili žetvu direktno u zrnu.
  • Odlikuje se dobrim otpuštanjem vlage iz zrna, ali istovremeno može veoma dobro da produži klip u ređim sklopovima i razvije lepe, duge klipove koji se lagano beru. Klip je sa 16-18 redova i veoma tankog oklaska (13%).
  • Zrno je sa više staklavog endosperma velike specifične težine i lepe crvenkastonarandžaste boje, vrlo kvalitetno.
  • Zrno je duboko, dobro usađeno u oklasak, što znatno smanjuje osipanje zrna u beračima, ako se zakasni sa berbom. Hibrid se odlikuje višim, veoma čvrstim stablom i nižim položajem klipa.

PREPORUKA

  • AS 5B23 je prilagodljiv na različite agroekološke uslove, nema jalovih biljaka, zadržava visok nivo rodnosti i u nepovoljnim uslovima za gajenje.
  • Na normalnim zemljištima i pri normalnom đubrenju preporučujemo setvu na 21-23 cm u redu da bismo isejali od 68.000 do 62.000 zrna/ha. Naravno, i ovde važi pravilo da gustinu treba prilagoditi uslovima proizvodnje.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 57.000 do 59.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 65.000 do 68.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 70.000 do 72.000 biljaka/ha.