FAO 470

OPIS HIBRIDA

  • Hibrid je namenjen za žetvu direktno u zrnu i za berbu u klipu.
  • U težim i stresnim uslovima proizvodnje posebno se izdvaja svojom tolerantnošću prema nedostatku vlage i visokim temperaturama.
  • Hibrid ima visoko, izuzetno čvrsto stablo, tolerantno na lom i poleganje. Klipovi su srednje visoko postavljeni, ujednačeni, sa 14-16 redova krupnog crvenkastožutog zrna velike apsolutne mase. Hibrid ima izraženu dvoklipost.

PREPORUKA

  • AS5M11 je hibrid odlično prilagođen za sve uslove gajenja.
  • Vrlo dobro podnosi sušu.
  • Preporučena gustina setve je od 64.000 do 71.000 biljaka/ha (20 do 22 cm u redu).

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 62.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 65.000 do 68.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 70.000 do 72.000 biljaka/ha.