FAO 640

OPIS HIBRIDA

  • Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korenom.
  • Listovi tamnozeleni i neobično široki.
  • Klipovi niže postavljeni, veoma krupni sa 18-20 redova zrna, često i više.
  • Adaptabilan hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se više godina i u najtežim uslovima.
  • Bere se lako i čisto beračima.
  • U ređim sklopovima značajno produžuje klip!

PREPORUKA

  • Zbog svoje adaptabilnosti pogodan je za gajenje u svim kukuruznim regionima naše zemlje.
  • Rekordni rezultati na dobrim zemljištima u intenzivnoj agrotehnici.
  • Gustina setve je od 59.000 do 64.000 biljaka/ha (22-24 cm u redu).
  • U sušnim regionima i na peskovitim zemljištima sejati ga ređe (26-27 cm u redu) uz primenu dobre agrotehnike.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 54.000 do 57.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 59.000 do 65.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja 68.000 biljaka/ha.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AS 72”

Your email address will not be published. Required fields are marked