Bc 678 (FAO 670)

Rekorder u grupi

 Kvalitetan zuban
  Klip duži sa 16-20 redova zrna
 Krupno zrno, pobojšanog kvaliteta, udeo oklaska mali
 Hibrid izrazito čvrste stabljike
  Listovi uspravni
 Odličnog zdravstvenog stanja

Pogodan za proizvodnju zrna i silaže kompletne biljke

Категорије: ,