FAO 580

OPIS HIBRIDA

  • AS 5M43 pripada najnovijoj generaciji AS Hibrida vrlo visokog potencijala rodnosti sa kojima se lako postižu rekordni prinosi u dobrim uslovima agrotehnike.
  • Hibrid ima krupno zrno, duboko usađeno u veoma tanak oklasak (13%) i uglavnom sa 18 redova zrna. Zbog veoma tankog oklaska i opuštene komušine, hibrid dosta dobro odaje vlagu iz zrna za svoju grupu zrenja.
  • Ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka, krupna zrna i tanak oklasak su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. Tome doprinosi i ranije cvetanje, čime izbegava kritične julske i avgustovske visoke temperature.
  • Hibrid se odlikuje višom stabljikom sa srednje pozicioniranim klipom. Kao i AS 5B23, i ovaj hibrid se odlikuje dobrom otpornošću na kukuruznog plamenca i sve bolesti klipa.

PREPORUKA

  • Hibrid je prilagodljiv na različite uslove gajenja, ali ga pre svega preporučujemo za bolje parcele i viši nivo agrotehnike, jer će svojim visokim prinosima vratiti svako ulaganje.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 63.000 do 66.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 67.000 do 71.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 72.000 do 75.000 biljaka/ha.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AS 5M43”

Your email address will not be published. Required fields are marked