AS 404

FAO 450

OPIS HIBRIDA

  • Srednje rani hibrid sa dobrim otpuštanjem vlage iz zrna. Može veoma dobro da produži klip u ređim sklopovima i time nadoknadi gubitak sklopa.
  • Hibrid ima srednje visoku stabljiku, čvrsto stablo i veoma krupan klip sa 16 do 18 redova krupnog zrna.
  • Dobro podnosi različite agroekološke uslove. Zrno može da se kruni ako se zakasni sa berbom u klipu.

PREPORUKA

  • Hibrid je namenjen za berbu u klipu ili žetvu u zrnu na manjim gazdinstvima. Posebno je dobar za setvu u brdsko-planinskim područjima i umerenim nivoima agrotehnike.

PREPORUČENI SKLOP

  • Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 52.000 do 54.000 biljaka/ha, a u optimalnim uslovima od 55.000 do 58.000 biljaka/ha.
Категорије: ,