FAO 600

OPIS HIBRIDA

  • Brz rani porast, dobar žetveni index, malo žetvenih ostataka koji se lako zaoravaju.
  • Klip prosečne dužine oko 25 cm sa 16-18 redova (ponekad i 20) krupnog, zdravog, žutonarandžastog zrna tipa zubana.
  • Jedan od najranijih hibrida FAO 600, brzo otpušta vlagu iz zrna u odnosu na svoju grupu zrenja!
  • Visok sadržaj proteina (do 12%) u zrnu, zbog čega je jedan od najboljih hibrida za ishranu svinja i živine.

PREPORUKA

  • Hibrid za žetvu u zrnu. Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu, na kome uz intenzivnu agrotehniku ostvaruje maksimalne prinose.
  • Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje. Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 54.000 do 57.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 58.000 do 62.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja 65.000 biljaka/ha.