FAO 450

OPIS HIBRIDA

  • Generacija srednje ranih hibrida kukuruza koji obezbedjuju brzo otpuštanje vlage iz zrna, ranu žetvu i visoke prinose suvog zrna.
  • Hibrid sa brzim porastom koji omogućuje brzo zatvaranje redova. Klipovi su srednje visoko postavljeni, vrlo tankog oklaska, dužine oko 22 cm sa 16 redova krupnog i širokog zrna. Stablo je tanko, elastično i vrlo otporno na lom i poleganje.

PREPORUKA

  • AS 44 je namenjen za žetvu u zrnu.
  • Zahteva kvalitetna zemljišta i visok nivo agrotehnike.
  • Optimalna gustina na kvalitetnim zemljištima je oko 70.000 biljaka/ha u vreme berbe, što se postiže setvom na 21 cm u redu.

PREPORUČENI SKLOP

  • Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 65.000 do 67.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 68.000 do 70.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja 72.000 biljaka/ha.