FAO 450

OPIS HIBRIDA

  • Srednje rani hibrid jakog korena, sa brzim početnim porastom, elastičnim stablom tolerantnim na lom i poleganje.
  • Klipovi ujednačeni, uvek ispunjeni do vrha, dužine oko 22 cm sa 16-18 redova srednje krupnog crvenkastožutog zrna.
  • Oklasak veoma tanak, vrlo visok randman zrna u žetvi.
  • Nema jalovih biljaka.

PREPORUKA

  • Namenjen za intenzivnu proizvodnju suvog zrna na kvalitetnim ravničarskim parcelama sa dobrom agrotehnikom.
  • U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 60.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 65.000 do 69.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 70.000 do 75.000 biljaka/ha.